By Wolesky

Obor činnosti

Zahradní a krajinná tvorba

Smyčkovi

kikni pro zvětšení

Ing. Anna a David Smyčkovi, absolventi zahradnické fakulty oboru zahradní a
krajinné architektury MZLU v Lednici na Moravě. Činní jsou od roku 1998 pod logemRozmaryn, od roku 2009 pod logemSmyckovi
Sídlí v Semaníně u České Třebové a v působení nejsou omezeni pouze na region východních Čech. Navrhují a realizují veřejná prostranství obcí, soukromé zahrady, dětská hřiště a výsadby ve volné krajině, s důrazem na jednoduchá přírodní či tradiční venkovská řešení. Rovněž provádějí komerční ozeleňování staveb formou subdodávek.